Kastamonu Müzeler Listesi

kastamonu_muzeler

Batı Karadeniz’in en büyük şehirlerinden biri olan Kastamonu, doğal güzelliğinin yanı sıra sanatıyla ve tarihiyle de önemli bir yere sahiptir. Biz de bu yazımızda sizlere sırası geldiği için Kastamonu’daki müzelerin listesini aktarıyoruz. Müzelerin yanı sıra sanat evlerinin ve önemli mekanların da bilgilerini verdik; zira sadece bir tane müzeyi tanıtmak olmazdı. İşte Kastamonu’daki müzeler.

Kastamonu Arkeoloji Müzesi

Kemalettin Bey tarafından İttihat ve Terakki Cemiyeti Binası olarak yapılan tarihi bina Türk Ocağı, Parti Binası, İkinci İstiklal Mahkemeleri Binası olarak kullanılmıştır. 1925 yılında Atatürk’ün Kastamonu’yu ziyaretinde “Şapka ve Kıyafet İnkılabı” ile ilgili tarihi nutkunu bu binada yapmıştır.

Müze’ de Kastamonu ve çevresinde, buluntu, kazı ve satın alma yoluyla kazandırılan tarih öncesi devirlerden itibaren, Roma, Bizans, Candaroğulları Beyliği ve Osmanlı Dönemine ait arkeolojik eserler koleksiyonu sergilenmektedir.

Sivil mimarlık örneği olan Livapaşa Konağı, 1870 yıllarında Mir Liva Sadık Paşa tarafından özel olarak yaptırılmıştır. Konak 1979 yılında Kültür Bakanlığı’nca kamulaştırılmıştır.

Onarım ve restorasyon çalışmalarına 1985 yılında başlanmış, 1997 yılında Livapaşa Konağı Etnografya Müzesi olarak hizmete açılmıştır.

Müze ev olarak, gelin yatak odası, oturma odası, baş oda, günlük oda (erkek), misafir odası, günlük oda (kadın) olarak düzenlenmiştir. Salonlarında ayrıca etnografik eserler sergilenmiştir.

Kent Tarihi Müzesi
Valilik Konağı altında bulunan Kent Tarihi Müzesi , 29 Ekim 2002 tarihinde hizmete açılmış. İlin tarihi ve kültürel mirasına yönelik fotoğrafların bulunduğu müzede, kent tarihi araştırmalarına kaynaklık eden kütüphane bulunmaktadır.Öğrencilerin , Akademisyenlerin araştırma yapabileceği dökümanlar mevcuttur.

Müzenin en önemli eserleri arasında, Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişi sırasında kullanılan halı (1907), dönemin Sana-i Nefise (Sanat Mektebi) okulunda yapılan piyano (1904-1907) gibi önemli eserler bulunuyor.

Mimar Vedat Tek Anı Sanat & Restarasyon Merkezi

Kastamonu Valiliği – Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesinin teknik büro ve iş atölyesi olarak faaliyette bulunmaktadır. Geniş alanda Nafia Vekâleti (Bayındırlık Bakanlığı) nin 1936 yılında yapılan taş hangar yapıları, toplantı salonu ve kafeye dönüştürülmüştür. İlçelerde kullanım harici kalan su değirmeni, fırın, ambar, serender, bezirhane gibi yapılar yeniden kurular fonksiyonları verilmiş ve çalışır duruma getirilmiştir. Mimar Vedat TEK anısına teşkil edilen müze bölümünde şahsiyeti tanıtılmaktadır. Ayrıca Kastamonu Valiliğince yayınlanan yayınlar ile restorasyonu tamamlanan konakların maketleri sergilenmektedir.

Halkın dinlenebileceği parkın yanında tenis kortları, sosyal tesisi yer almaktadır.

El Sanatları Teşhir Merkezi

Kastamonu Osmanlı Döneminde kültür ve sanat merkezi olmasından dolayı da el sanatları üst seviyede gelişmiştir. 50 – 60 yıl öncesi kullanılan dokuma ürünleri ve ahşap el sanatı ürünleri günümüzde yaygınlaştırmak ve canlandırmak amacı ile kurulmuştur.

El Dokumaları Merkezi : Kastamonu Valiliği tarafından el dokumalarını geliştirme projesi olarak faaliyetine başlanan çalışmada tamamen el tezgahlarında insan emeğiyle yapılan ürünler düz kumaş olduğu gibi süslemeler işlenerek kullanılabilir parçalar olarakda dokunmaktadır. Turizm amaçlı iç ve dış pazarda rağbet gören dokumalar , gerek tanıtım yönünden, gerek ekonomik yönden kazançlar sağlamaktadır.

Ahşap El Sanatları Teşhir Merkezi : Bölgenin ormanlık olmasından dolayı ahşabın kalitelisi ve uygun fiyattan temini dolayısıyla ahşap el sanatları da gelişmiştir. Kastamonu Valiliğince 2000 yılında yöresel konak mimari tarzında inşası yaptırılan merkezde el sanatı ürünlerini yapımı – tanıtımı ve satışı yapılarak yeni gelir girdileri temin edilmektedir. Ayrıca her ilçenin bölgesinin özelliklerini taşıyan ahşap, dokuma, madeni el sanatı ürünleri üretilmektedir.

75. Cumhuriyet Evi

Cumhuriyetin 75. Yılı Kutlama faaliyeti kapsamında Kastamonu Valiliği 75. Yıl Kutlama Komitesince özel mülkiyetten satın alınmış ve aynı komite tarafından bakım ve onarımı yaptırılarak 29 Ekim 1998 günü hizmete açılmıştır.

İlin tanıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere Turizm Bakanlığına tahsisi yapılmıştır. Bina içi mahalli malzemeler ile döşenmiş, bağışı yapılan etnografik malzemeler teşhire konulmuştur. İl hakkındaki genel ve turizm kaynaklı yayınlar ile iller turizm yayınlarını ihtiva eden ihtisas kitaplığı teşkil edilmiştir. Ayrıca Atatürk ün Kastamonu Gezisi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı’ na ait fotoğraflar ile objeler sergilenmektedir.


Minüre Medresesi El Sanatları Çarşısı

Nasrullah Camii’nîn kıble tarafında 1746 yılında Reis-ül Kuttab Hacı Mustafa Efendi tarafın­dan yaptırılan yapı, kesme ve moloz taşlardan inşa edilmiştir.

Uzun yıllar Vakıflar öğrenci Yurdu olarak kul­lanılan bina, 1999 yılında boşaltılması sonucu İl Özel İdare Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir. 25 oda ve odalar önündeki revaklar restore edilerek, Kastamonu Valiliği’nce turizm amaçlı el sanatları çarşısına dönüştürülmüştür. Her odada, mahalli el sanatı ustaları ürünlerini yapmakta ve satışa sunmaktadır.

Yorum Yap


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/u662744555/domains/yenigezi.com/public_html/wp-content/themes/fashionpro/comments.php on line 43

Giri� to post comment.

Copyright © 2014 Yeni Gezi · · yenigezi