Tekirdağ Müzeler Listesi

tekirdag

Rahatlıkla Trakya’nın en büyük ve gelişmiş şehri olarak tanımlayabileceğimiz Tekirdağ, müze bakımından bölgenin diğer illerine oranla daha zengin bir şehirdir. Şehirde aktif olarak 4 tane müze bulunuyor; bunlardan bir tanesi özel müze. Sergilenen eserler genelde tarihi eserler olurken sanat eserleri de kısa süreli sergilerle birlikte vatandaşa aktarılıyor. İşte Tekirdağ’da yer alan müzelerin detaylı listesi ve bilgileri.

TEKİRDAĞ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİ
Tekirdağ müzecilik değeri taşıyan önemli buluntulara sahip bir yerleşimdir. Bu eserlerin değerlendirilebilmesi adına şehirdeki ilk müzecilik faaliyetleri 1967 yılına tarihlenmektedir. Tekirdağ Müzesi ilk olarak Deniz Kulübü Binası’nda açıldığında takvimler 8 mayıs 1967 yılını göstermektedir. Deniz Kulübü Binası o dönem Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü’ne ait bir binadır. Müzenin şimdiki binasına taşınmasına kadar olan misafirliği 10 yıl sürer.
Tekirdağ Müzesi’nin bugün kullandığı bina olan ve Vali Konağı olarak 1927 yılında yapılan yapının 1977 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, müze yapılmak gayesi ile devrinden sonra, yapının restorasyonu başlar. Çeşitli sebeplerle uzayan çalışmalar neticesinde bina Tekirdağ Müzesi olarak 28 Aralık 1992 tarihinde ancak halkın ziyaretine açılabilir. Geçtiğimiz yıllarda 2 yılı aşan bir süre başka bir restorasyon süreci yaşayan müze binası, Nisan 2012’de fiziki olanakları iyileştirilmiş şekilde yeniden hizmet vermeye başlamıştır.

Üç katlı binanın 1. ve 3. katları müzecilik için değer taşıyan arkeolojik ve etnoğrafik eserlerin sergilendiği salonlara sahiptir. Binanın 2. katı ise idari işlerin yürütülebilmesi için düzenlenmiştir. Müzenin teraslar halinde alçalan bahçesi anıtsal kimlikli tarih ve kültür varlıklarının sergilenmesi için ayrılmıştır. Ayrıca bahçenin bir bölümü ziyaretçilerin dinlenebilmesi için düzenlenmiş küçük bir çay bahçesine ev sahipliği yapmaktadır.

RAKOCZİ MÜZESİ

Rakoczi Müzesi Girişi ( c ) Dinçer ALABAŞOĞLUMacar Prensi II. Frenc Rakoczi, Ertuğrul Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki 32 no.lu evde 1720-1735 yılları arasında 15 yıl yaşamıştır. Bu ev Macaristan Hükümeti tarafından 1932 yılında satın alınarak müzeye dönüştürülmüştür.

Macaristan’daki Rakoczi ailesi XVII. yüzyıl başlarında en zengin toprak sahiplerindendi. Bu aileden üç kişi Osmanlıların himayesi altında Erdel tahtına geçmiştir. Frenc Rakoczi (1676–1735) Avusturyalılara karşı Macar ayaklanmasının başına geçmişti. Bu arada 1704’de Erdel Beyi seçilmiş, sonra da 1705 de hükümdar ilan edilmişti. Ancak bu bağımsızlık savaşı başarısız olmuş, II. Frenc Rakoczi Polonya ve Fransa’da bir süre yaşadıktan sonra 1717’de Osmanlılara sığınmış ve ölümüne kadar Tekirdağ’da Sultan III. Ahmet’in onun için satın aldığı evde yaşamıştır.

Rakozci Müzesi Pencere Süslemeleri ( c ) Dinçer ALABAŞOĞLURacokzi Tekirdağ’da birbirine yakın 24 evde yaşamıştır. Sonradan bunlar birleştirilmiş ve bir konak görünümünü almıştır. Bu yapılardan günümüze gelebilen tek yapı konağın yemekhanesidir. Rakoczi’nin ölümünden sonra Macaristan’da Onun adına bir müze yapılması düşünülmüş, bunun için evin bezemeleri, iç donanımı Rakoczi’nin külleri ile birlikte götürülmüştür. Ancak I. Ve II.Dünya savaşı nedeniyle Macaristan’da bu müze fikri gerçekleşememiştir. Bunun üzerine Macaristan hükümeti Tekirdağ’daki yapıyı 1931–1932 yıllarında bir Macar mimar tarafından restore ettirmiş ve müze haline getirmiştir. Bundan sonra 1981–1982 yıllarında Tekirdağ’daki evin restorasyonu bir kez daha yaptırılmış, bu arada daha önceden sökülerek götürülen yemek salonunun kabartmalarının kopyaları hazırlanmış ve eski yerlerine yerleştirilmiştir.

Müze girişindeki Türkçe ve Macarca kitabelerde evin ne maksatla restore edildiği yazılıdır. Ayrıca giriş holünde II.French Rakoczi’nin büyük boyda yağlı boya tablosu bulunmaktadır.

Rakoczi Müzesi Girişindeki Anı Sergilemesi ( c ) Dinçer ALABAŞOĞLUMüzede II.Frenç Rokoczi’nin döneminde kullanılan eşyalar ile onun yaşamı ile ilgili belgeler müzede sergilenmektedir. İkinci katta da Rakoczi ile birlikte Macaristan bağımsızlık savaşına katılanların yağlı boya resimleri bulunmaktadır. Ayrıca bu ev eski bir Tekirdağ Osmanlı evinin özelliklerini taşımaktadır.

Adres : Ertuğrul Mahallesi, Barbaros Caddesi No:32 Tel : (0282) 263 85 77
Not : Müze, Pazartesi günleri hariç, haftanın her günü mesai saatleri içerisnde ziyarte edilebilir. Giriş ücretlidir. ( 2012 Yılı giriş ücreti 3 TL olarak belirlenmiştir. )

NAMIK KEMAL EVİ MÜZESİ
Tekirdağ’da, Orta Cami Mahallesi Namık Kemal Caddesi’ndeki XIX. yüzyıl Osmanlı evi aslına uygun biçimde Namık Kemal Derneği, İl Özel İdare, Tekirdağ Milli Eğitim Vakfı, Tekirdağ Belediyesi ve gönüllü kuruluşların ortak çalışmaları ile Namık Kemal Evi olarak üç katlı yapılarak düzenlenmiş ve 21 Aralık 1993’de ziyarete açılmıştır. Evin düzenlenmesinde araştırmacı Mehmet SEREZ’in de büyük katkıları olmuştur.

Namık KEMAL Evi Müzesi ( c ) Dinçer ALABAŞOĞLUTekirdağ sivil Osmanlı yapılarından olan üç katlı bu ahşap evde Namık KEMAL ile ilgili dokümanların yanı sıra yöreden toplanmış etnoğrafik eserler de sergilenmektedir.
Geniş bahçe içerisindeki evin bodrum katında büyük panolarla donatılmış bir sergi salonu bulunmakt
adır. Mermer döşeli zemin katın holünde Atatürk ve Namık KEMAL’in portreleri bulunmaktadır. Ayrıca burada bir teşhir dolabı, Namık KEMAL’in Bolayır’daki mezarının ve II.French Rakoczi’nin yağlı boya tablolarına yer verilmiştir. Sofadaki iki büyük panoda Namık Kemal’in ismini taşıyan yerler, basında çıkan haberler, belgeler, ailesine ait fotoğraflar ile Tekirdağ’ın eski resimlerine yer verilmiştir. XIX. yüzyıl ev ve el işleri, aydınlatma araçları kahve ve çay takımları da onları tamamlamaktadır.

Namık KEMAL Evi Müzesi, Tekirdağ Evi Sergilemesi ( c ) Dinçer ALABAŞOĞLUSofanın sol kenarında Ahmet Yavuzkurt Tekirdağ Mutfağı odası görülmektedir. Burada davlumbaz, maltız, ocak, sergen, tel dolap, sinili Tekirdağ sofrası, gömme su kazanları, tırtıllı ve kapaklı bakır sahanlar, bakraç serisi, tahta kaşıklık, sürahi ve testiler, Ekmek pişirmeyi gösteren yağlı boya tablolar, yayıklar, bulgur taşları, nişasta ve hamur tekneleri, kahve dolapları, kahve tokmakları, baklava tepsileri, turşu kapları, yaprak basılan küpler, sepetler teşhir edilmektedir. Böylece bu bölümde Tekirdağ mutfağında kullanılan tüm eşyalar teşhir edilmektedir.

Evin eski kiler odası dekore edilmiş, 19. Fırka ve Atatürk Odası olarak düzenlenmiştir. Burada Yarbay Mustafa KEMAL’in 2 -20 Şubat 1915’de 19. Fırkayı (Tümen) kurduğu Redif Kışlası, Sahil Kışlası, Eski iskeleler, Gelibolu yarımadası savunmasında tümü şehit olan 57. Alay Şehitliği’nin, 19. Fırka kumandanlarının fotoğrafları, Harf İnkılâbı ile ilgili olarak 23 Ağustos 1928’de Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının, Tekirdağ seyahati ile ilgili fotoğraflar ve belgeler, 1936 Muratlı, Çorlu, 1937 Trakya Manevraları ile ilgili fotoğraflar T.B.M.M. Başkanı olarak Tekirdağ Türk Ocağına yolladığı yazılar görülmektedir. Marmara Bölgesi ve Piri Reis’in Dünya haritası da bu bölümde bulunmaktadır.

Namık KEMAL Evi Müzesi Merdiven Sergilemeleri ( c ) Dinçer ALABAŞOĞLUEvin I. kata çıkan merdiven başında Namık KEMAL’in torunu ile resmi, bulunmaktadır. Tekirdağ Muratlı arasında Sırtköy’de rahatsızlanıp vefat eden Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, Anadolu fatihi Sultan Alparslan, Rumeli fatihi Şehzade Gazi Süleyman Paşa’nın salla boğazı geçişini gösteren tablolara da burada yer verilmiştir.

Evin üst katı eski bir Tekirdağ evinin misafir odası olarak düzenlenmiştir. Burada alçak bir sedir, arka yastıkları, köşe yastıkları, kilimler, Selânik mangalı, ceviz konsol ve büyük aynası, gömme ahşap yatak odası dolapları, camla muhafaza edilen Tekirdağ’ın gelin kıyafetleri dallı ve bindallılar, buhurdanlık, yağlıklar, çeyiz bohçaları, çemberler, para keseleri teşhir edilmiştir.

Mehmet Serez Tekirdağ Araştırmaları ve Basın Odasında; Tekirdağ’da doğan, görev yapmış olan ünlüler, Tekirdağ’da son 30 yılda çıkan gazete ve dergi koleksiyonları, tiyatro ve musiki sanatkârlarının eser ve resimleri bulunmaktadır.

Müzenin Namık KEMAL Odası Sergilemeleri ( c ) Dinçer ALABAŞOĞLUGömme camekânda, Namık KEMAL’in valilik yaptığı yerlerin, Gelibolu, Midilli, Rodos, Sakız adasının 1883 yılında çekilmiş fotoğrafları bulunmaktadır, Namık KEMAL’in eserlerinin yer aldığı başka bir camekân ilgi çekmektedir. Salonda Namık KEMAL, eski Tekirdağ konağı, Uzunköprü eski bir cadde tabloları ile el işi eserler vardır. Büyük bir camekân içinde çuha namazlık, Namık KEMAL’in Londra’da çıkardığı Hürriyet Gazetesi’nden ilk makalesi, mektupları ve tercümeleri teşhir edilmektedir.

Namık Kemal’e ayrılan odada ise Namık KEMAL’in dedesi Tekfurdağ Mutasarrıfı Abdüllatif Bey ve 6 yaşında Namık Kemal, piyano, ayna, şairin öz geçmişi, soy kütüğü, adını koyan Tokatlı Ali Rıza Hafız’ın karakalem resmi, seccadeler ve Namık Kemal yağlı boya tablosuna yer verilmiştir.

Adres : Orta Mahallesi, Namık Kemal Caddesi, No: 7 Tel : ( 0 282 ) 261 91 28
Not : Müze, Pazartesi günleri hariç, haftanın her günü mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilir. Müzeyi ziyaret ücretsiz olup, bağış kabul edilmektedir.

MALKARA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI ÖZEL MÜZESİ

Tekirdağ ili Malkara ilçesinde Malkara Eğitim ve Kültür vakfı tarafından Kültür Sarayı içerisinde özel bir müze düzenlenmiştir. Bu özel müze 24 Kasım 1992 yılında hizmete açılmıştır. Müze içerisinde Malkara yöresinden toplanan arkeolojik ve etnografik 1837 eser sergilenmektedir.

Adres : Kültür Sarayı Camiatik Mahallesi Roterdam Cad. Tel : (0282) 427 00 53

Yorum Yap


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/u662744555/domains/yenigezi.com/public_html/wp-content/themes/fashionpro/comments.php on line 43

Giri� to post comment.

Copyright © 2015 Yeni Gezi · · yenigezi