Adana Müzeler Listesi

adana_muze

 

İstanbul, Ankara ve İzmir’deki müzeleri tek tek tanıtıp haklarında gerekli bilgileri verdikten sonra şimdi de sıra Adana’ya geldi. Adana’da toplam dört tane müze yer almaktadır. Bu müzelerde daha çok tarihi eserler sergilenirken sanat eserleri müzeler yerine kısa süreli sergilerle halka arz edilmekte. Müzelerin çoğuna girişte bir ücret istenmemektedir.

 

Arkeoloji Müzesi

 

Adana Arkeoloji Müzesi, Türkiye’nin en eski ve sergilediği eserlerle en geniş kapsamlı müzelerinden bir tanesidir.  Müzede sergilenen eserler arasında neolitik, kalkolitik, bronz, proto – Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı devirlerine ait çok sayıda örnek olduğu gibi; bazı Asur, Fenike ve Ermeni eserleri de müzede ziyaretçilerle buluşmaktadır.

Adana Arkeoloji Müzesi, Türkiye’nin en eski on müzesinden birisidir. Adana’nın ve bütün Çukurova’nın tarihi eserlerinin sergilendiği Müze, ilk defa 1924 yılında Alyanazade Halil Kamil beyin idaresinde Taşköprü civarındaki Caferpaşa Camii’nin Medresesinde açılmıştır. Bir kaç yıl sonra Kuruköprü semtindeki Rum Kilisesine taşınmıştır. Bu binanın da kısa bir süre sonra küçük gelmesi üzerine kilisenin apsis kısmı yıkılarak buraya kâgir bir ek yapılmıştır.

1937 yılında o zamanki Müze Müdürü Ali Rıza Yalgın Çukurova’nın etnografyasını dile getirmek amacıyla müzeye yeni bir seksiyon eklenmiş, böylece Adana Arkeoloji Müzesi aynı zamanda bir “Etnografya Müzesi” halini almıştır.

Adana Arkeoloji Müzesi’nde, Tarsus-Gözlükule, Mersin-Yümüktepe, Milis, Karatepe, Soğuksutepe gibi höyük ve iskan yerlerinde yapılan arkeolojik kazılarda çıkan eserler ile Adana ve çevresinden derlenen eserler bulunmaktadır. Bu eserler, prehistorik (tarih öncesi), Hitit, Asur, Fenike, Frig, Helenistik, Roma ve Bizans devirlerine ait heykel, kitabe, lahit, stel, mimari parçalar gibi taş eserler, pişmiş topraktan yapılmış çanak, çömlek, çeşitli kaplar, silindirik ve magma mühürleri, madeni paralar ve diğer arkeolojik buluntulardır.

Müzede sergilenmekte olan çok sayıdaki Neolitik, Kalkolitik, Bronz, Proto-Hitit, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Selçuk ve Osmanlı devirlerine ait eserlerinin yanı sıra, az miktarda Asur, Fenike ve Ermeni eseri de müzede sergilenen eserler arasında bulunmaktadır. Bu eserler, heykel, kabartma, kitabe, mezar taşı, sütun, lahit, küp, çanak – çömlek, tablet, silah, meskukat, elbise, ev eşyası, çalgı gibi eserlerdir. Çoğu kazı yoluyla, az bir kısmı da halk tarafından tesadüfen bulunup müzeye getirilen arkeolojik ve etnografik
nitelikteki eserlerdir.

Bahçede Sergilenen Eserler

Müze girişinde hitit dönemine ait kapı arslanı Silifke-Taşucu’ndan ve Uzuncaburç’tan getirilen iki adet Augustus heykeli ile zengin çelenkli lahitler, küpler, mancınık gülleri, yazıtlar, sunaklar ve çeşitli mimari parçalar sergilenmektedir.

Giriş Katında Sergilenen Eserler

Müzenin giriş katındaki bölümü, taş eserler salonudur. Bu salonda bulunan ve Troya savaşlarını yüksek kabartma biçiminde betimleyen mermer “Akhilleus Lahdi”, Tarsus’tan getirilmiştir. Ayrıca Seyhan baraj gölünde kalan Augusta Antik Kenti’nden getirilen ve üzerine Medusa figürü bezenmiş olan lahit ile Karataş/Magarsus Antik Kenti’nden getirilen insan boyutlarındaki bronz Karataş Heykeli, bu salonun en çok ilgi gören eserlerindendir.

Kronolojik Eserler Salonu 

Kronolojik eserler salonu, ilk çağlardan Osmanlı dönemine kadar Çukurova’da kurulan uygarlıklara ait eserleri kapsamaktadır. Sergilen eserler arasında adak eşyaları, kap, kandil, tanrı, tanrıça, insan ve hayvan figürleri de bulunmaktadır. Adana’nın Tepebağ Mahallesi’nde bulunan “Lir Çalan Orpheus Mozaği” de bu salondadır.

Bölgesel Eserler Salonu

Adana Müzesi’ne ait olup, kazılar ve satın alma yoluyla gelen eserler, Bölgesel Eserler Salonu’nda sergilenmektedir. Zengin formlu cam örnekler, Selçuklu çinileri ve çeşitli uygarlıklara ait mühürler de bu salonda yer almaktadır.

Sikke, Mühür ve Mücevher Eserler Salonu

İlk defa paranın görüldüğü Lidya dönemiyle, bundan sonraki çeşitli dönemlere ait sikkeler, takılar ve Adana’nın ilçelerinde bulunan defineler bu salonda sergilenmektedir.
Hitit İmparatorluğu dönemine ait “Dağ Kristali Heykelciliği” çok ilgi görmektedir.

 

  • Fuzuli Cad. – Seyhan/ADANA
  • 0 (322) 454 38 55

 

Etnografya Müzesi

 

İl merkezinde, Kuruköprü mevkiindeki 1845 yılında yapılmış ve terkedilmiş kilise binası 1924 yılından sonra müze olarak düzenlenmiştir. 1972 yılında eserlerin yeni müze binasına taşınmasının ardından kilise restore edilmiş, 1983 yılında ise Etnografya Müzesi’ne dönüştürülmüştür.

Eski Müze adıyla da anılan Adana Etnografya Müzesi’nde, Çukurova köylerinde ve Toroslar’da yaşayan Türkmen ve Yörükler’in kültürlerini yansıtan  bir çok eşya sergilenmektedir.

Taş Eserler
Bahçede kûfi, sülüs ve nesih hatla yazılmış kitabe ve mezar taşları teşhir edilmektedir.

Güney ve kuzey kısımda sade, sikke başlıklı, mecidiye tipi, kavuklu, fes ve barok başlıklı, 17. yy.’dan kalma Osmanlı kadın ve erkek mezar taşları yer almaktadır. Bunlar arasında yörenin ileri gelenlerinden Adana Valisi Süleyman Paşazade Ahmet Paşa, Karaisalı Kaymakamı Hasan Fevzi Bey, Adana Askeri Alaybeyi Miratizade İbrahim Bey, Adana Defterdarı Sofyalı Mustafa Bey, Orman Başmüfettişi Akif Efendi’ninkiler de vardır.

Batı kısmında Türk-İslâm eserlerine ait kitabeler sergilenmektedir. Bunlar arasında Misis hanı, Adana Vilayet konağı, Bahripaşa çeşmesi, Taşköprü ve Misis köprüsü tamir kitabeleriyle Osmanlı devlet arması da bulunmaktadır.

  • Kuruköprü Mah. – Seyhan/ADANA
  • 0 (322) 454 38 55

 

Atatürk Müzesi

 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 15 Mart 1923’te eşi ile birlikte Adana’ya geldiğinde, Ramazanoğulları’ndan Suphi Paşa’ya ait olan bu konakta ağırlanmışlardır. 1981 yılından bugüne “Atatürk Müzesi” olarak ziyaretçilerin akınına uğrayan konak, hem o dönemin yaşam tarzını yansıtması, hem de Mustafa Kemal’in izlerini taşıması bakımından Adana’daki önemli müzelerden biridir. Atatürk’ün Adana’ya gelişi, her yıl 15 Mart’ta bu binada resmi törenle kutlanmaktadır.

Müze binası, Seyhan Caddesi üzerinde 19.yy. da yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, çıkmalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle yapı Bakanlıkça “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş ve koruma altına alınmıştır. 15 Mart 1923’te Atatürk eşi ile birlikte Adana’ya geldiğinde, Ramazanoğulları’ndan Suphi Paşa’ya ait olan bu binada ağırlanmışlardır. Bina Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi Koruma ve Yaşatma Derneği’nce zamanın Kolordu Komutanı Bedrettin Demirel’in önderliği ve halkın yardımıyla kamulaştırılıp restorasyonu yapılmış ve 1981 yılında Müze Müdürlüğü’ne bağlı bir müze olarak hizmete açılmıştır.

Atatürk’ün Adana’ya gelişi her yılın 15 Martında resmî törenle bu binada kutlanmaktadır.

Alt Kat

Çalışma Odası: Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonraki yıllarda çıkan yerel gazetelerden Yeni Adana, Türk Sözü, Çukurova, Dirlik gazetelerinin yer aldığı bölümdür.

Kütüphane: Kütüphanede Osmanlıca ve Türkçe (Latin harfleriyle) yazılı 2000’e yakın kitap vardır. Kitapların çoğu bağış yoluyla sağlamıştır.

Üst Kat

Sofa: Emekli subay Nevzat Duruak tarafından yapılmış olan Atatürk’ün mumdan heykeli yer almaktadır.

Yatak Odası: Pirinç karyola, sim işlemeli yatak, masa örtüsü, ayrıca Maraş işi iki koltuk ve elbise dolabı bulunmaktadır.

Çalışma Odası: Maraş işi koltuk, masa, sandalye, telefon, dolap ve Atatürk’ ün portresi bulunmaktadır.

Basın Odası: Vitrin içerisinde Yeni Adana Gazetesi’nin ciltlenmiş Pozantı nüshaları ve çalışanlarının çerçeveli resimleri bulunmaktadır.

Mücahitler Odası: Gani Girici’nin ve bazı mücahitlerin portreleri, Gani Girici’ ye ait madalya ve Atatürk’ün ölüm anına, 9:05’e ayarlanarak durdurulmuş bir saat bulunmaktadır.

Oturma Odası: Cevizden sandalye, nargile, madeni mangal, kilim ve halılar bulunmaktadır.

Hatay Odası: Atatürk Adana’ya geldiğinde, Ayşe Fıtnat hanımın başkanlığında bir grup Fransız işgalindeki Hatay’dan gelerek Atatürk’ ün huzuruna çıkmış ve ona siyah gül hediye etmiştir.
Buna karşılık, Atatürk de “Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalamaz.” demiştir. Bu olayı anlatmak için mankenler konmuştur. Ayrıca ceviz oymalı sehpa,
Türk bayrağı ve Hatay’dan gelen heyetin çeşitli boylarda fotoğrafları bulunmaktadır.

Silah Odası: Cins ve ebatları değişik tüfekler, tabancalar, paşa apoleti, Atatürk’ ün doğduğu evin maketi, Anıtkabir’e Osmaniye’den giden taşın numunesi ve vitrin içerisinde çeşitli yıllara
ait madeni paralar bulunmaktadır.

Yaver Odası: Atatürk’ün yaverinin kaldığı oda içerisinde pirinç karyola, sim ve gümüş işlemeli yatak örtüsü, ceviz kaplamalı elbise dolabı, madeni ibrik ve leğen bulunmaktadır.

Kuva-yi Milliye Odası: Atatürk, İsmet İnönü ve Kuva-yi Milliye döneminde emeği geçen ve Kuva-yi Milliye hareketini başlatanların büstleri bulunmaktadır.

Atatürk Müzesi pazartesi günleri hariç diğer günler ziyarete açıktır. Türk öğrenci ve askerleri müzeyi ücretsiz olarak ziyaret etmektedirler.

 

  • Kayalıbağ Mahallesi Seyhan
    Caddesi No: 59 – Seyhan/ADANA
  • 0 (322) 359 78 66

 

Misis Mozaik Müzesi

 

Misis Mozaik Müzesi Adana Ceyhan arasındaki tarihi İpek Yolu üzerinde, Adana’ya 26 km. uzaklıktadır. Burada sergilenen eserler arasında Misis antik kenti sınırları içerisinde yer alan bir bazilikaya ait zemin mozaikleri de vardır. Eser 1956 yılında Misis Höyüğü’nde kazı yapan Alman arkeoloji heyetinden Prof. Dr. H. Theodor Bossert ile Dr. Ludwig Budde tarafından ortaya çıkarılmıştır.

Mozaiğin tam ortasında bir masa veya sehpa şeklinde yapılmış bir kümes ve etrafında Nuh Peygamber’in tufanda gemisine aldığı 23 adet kuş ve kümes hayvanları, bu grubun etrafında ise vahşi ve evcil hayvanlar yer almaktadır. Eser M.S. 4. yy.a aittir.

Misis Mozaik Müzesi’nde; Misis Höyüğü’nde yapılan kazılar sonucu elde edilen kimi eserler de sergilenmektedir.

  • Yakapınar Beldesi – Yüreğir/ADANA
  • 0 (322) 454 38 55

Yorum Yap


Warning: Undefined variable $user_ID in /home/u662744555/domains/yenigezi.com/public_html/wp-content/themes/fashionpro/comments.php on line 43

Giri� to post comment.

Copyright © 2014 Yeni Gezi · · yenigezi